IDEA

Twórz obiekty

Tworzenie i generowanie obiektów 3D na potrzeby urzędów jest coraz bardziej powszechne.
Dzięki rewolucji LiDAR dokładność, gęstość i jakość danych ze skanowania laserowego jest coraz większa.

Aktualizuj modele

Prezentowane rozwiązanie umożliwia aktualizację modeli na bieżąco. Zarządzanie cyklem życia modelu od danych wejściowych po obiektowy model semantyczny miasta jest możliwe dzięki zastosowanym standardom.

Udostępniaj informacje

Tworzony i aktualizowany model miejski 3D dostępny jest powszechnie zarówno na platformach webowych, jak i mobilnych. Rozwijane są dedykowane aplikacje oraz model usługowo-partycypacyjny dostępu do danych.

  • Modele miejskie 3D są wykorzystywane przez coraz większą liczbę użytkowników.
  • Infrastruktura danych 3D sama w sobie niesie wartość dodaną.
  • Modele miejskie 3D staną się wkrótce standardem, podobnie jak wcześniej stało się z danymi i portalami miejskimi 2D.
  • Dzięki wykorzystaniu standardowych i otwartych interfejsów możliwe jest skomunikowanie modelu miejskiego 3D z innymi systemami w ramach Smart City.
  • Dynamicznie zwiększa się liczba możliwych zastosowań, jak i innowacyjnego wykorzystania miejskich modeli 3D.
  • Istnieje coraz większa potrzeba integracji modelu 3D z rejestrami i procesami realizowanymi przez wydziały urzędów czy jednostki budżetowe.

Cykl życia modelu miejskiego 3D

Realizacja zadań w projektach 3D City wymaga użycia odpowiednich narzędzi informatycznych, dostosowanych do aktualnie używanych programów, jak i danych wejściowych oraz danych pozwalających na uzyskanie konkretnych efektów końcowych.

Dowiedz się więcej

Dane

Zastosowania

Przetwarzanie ETL

Obrysy budynków
 Więcej...
Kontrola rozbieżności
   Więcej...
Standaryzacja geometrii 3D
 Więcej...
Statystyka miejska
   Więcej...
Generowanie drzew
 Więcej...
Dopuszczalna wysokość zabudowy
 Więcej...
Analiza nasłonecznienia
 Więcej...
Rozkład hałasu
   Więcej...
Analiza jakości powietrza
 Więcej...
Prezentacja elementów studium
 Więcej...
Przetwarzanie równoległe
 Więcej...
Opendata Portal virtualcitySUITE
 Więcej...

Technologie

Standardy OGC

Budując infrastrukturę danych przestrzennych 3D wykorzystujemy standardy OGC-WMS, WFS-T, CityGML.

Baza danych

Stosujemy bazę danych Oracle lub Postgres/PostGIS z zastosowaniem standardu 3D City DB.

Technologie webowe

Wykorzystujemy silnik Cesium, aplikacje budowane w oparciu o webGL oraz standard 3D Tiles.

Modele

Obsługujemy duże zbiory danych (np. skanowanie mobilne, czy LiDAR dla całego miasta), udostępniamy dane w modelu openDATA. Budujemy w pełni obiektowy model semantyczny obiektów miejskich.

Struktura semantyczna

Zastosowany obiektowy model danych 3D zawiera zestawy atrybutów opisowych przewidzianych dla obiektów CityGML oraz dodatkowych opisów.

Formaty danych

Obsługujemy: chmury punktów, zobrazowania rastrowe, serwisy WMS/WFS, DTM, obiekty wektorowe 3D (CityGML, DAO, SKP), obiekty animowane, siatki 3D.

 

 

Partnerzy

 

Dane

W celu przygotowania makiety demo niezbędne jest pozyskanie określonych danych z wybranego obszaru Twojego miasta. Dane te są zaprezentowane na wykresie.

 

Co potrzebne jest do wdrożenia

NMT (XYZ)
10%

NMPT (XYZ)
20%

Obrysy budynków (SHP)
5%

Chmurę punktów (LAS)
60%

serwisy (OGC WMS)
5%

Sprawdź nas!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO’), informujemy: administratorem danych osobowych jest SHH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław, KRS 0000032322 („SHH”). W razie jakichkolwiek wątpliwości, uwag, zastrzeżeń, sprzeciwów, cofnięcia udzielonych zgód, czy też potrzeby zgłoszenia nam przez Państwa jakichkolwiek innych spraw związanych z ochroną danych osobowych, w tym potrzeby udzielenia Państwu wyjaśnień i informacji, możliwy jest kontakt z nami na adresy: SHH Sp. z o.o. ul. Kaszubska 6 50-214 Wrocław lub RODO@shh.pl

Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez SHH w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce Prywatności firmy SHH, dostępnej na stronie www.shh.pl („Polityka Prywatności), m.in. procesu rekrutacyjnego, realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenia księgowości i sprawozdawczości, prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów, realizacji szkoleń, realizacji praktyk i staży, realizacji projektów informatycznych, udzielania informacji uprawnionym osobom, rozpatrywania zgłoszeń, skargi wniosków. W przypadku udzielenia zgód, cele te zostały określone także w formułach tych zgód. Nadto, SHH przysługuje prawo przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, opisanego w Polityce Prywatności. Przetwarzanie Państwa danych osobowych zasadniczo następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń przez SHH oraz do realizacji zawartej przez Państwa umów o świadczenie usług oferowanych przez SHH, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez SHH działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez SHH ciążącego na SHH obowiązku prawnego. Natomiast w pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania przez SHH świadczeń, wynikających z formularza i udzielonych przez Państwa zgód. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Państwa wyłącznie w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi SHH informowanie Państwa o nowych ofertach i promocjach.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych podstawowy okres przechowywania danych, w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy, trwa maksymalnie do czasu upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów prawa lub okresu niezbędnego do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia bądź dochodzenia roszczeń lub okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub możliwości skutecznego podniesienia zarzutu przedawnienia.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wnieść w każdym czasie skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
SHH wskazuje na niezbędność zapoznania się przed wysłaniem formularza oraz wyrażeniem zgód ze szczegółowymi informacjami z zakresu przetwarzania danych osobowych, w tym warunkami używania plików cookies i kategoriami odbiorców danych osobowych, zawartymi w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław (administrator danych osobowych), w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nastąpiło poinformowanie mnie o dobrowolności podania danych objętych formularzem i skutkach braku podania tych danych oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) do mnie e-mailowo, na podany w formularzu adres e-mail, o promocjach i ofertach oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) na podany w formularzu numer telefonu w celach handlowych i marketingowych oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

 

 

Aktualności

Lublin 3D

Firma SHH realizuje dla miasta Lublin projekt budowy modelu 3D/4D wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji. Rozbudowa istniejące
Dowiedz się więcej

smart3Dcity nagrodzone przez Ministra Inwestycji i Rozwoju

Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, wręczył nagrodę w kategorii innowacyjne rozwiązanie za budowę miejskich modeli 3D w oparciu
Dowiedz się więcej

SHH zaprasza na seminarium Bentley – Digital City | 26.06.2019

W dniu 26 czerwca 2019 w warszawskim hotelu Marriott (Sala Baltic), odbędzie się seminarium firmy Bentley - Digital City. W programie wydarz
Dowiedz się więcej

Model 3D Poznania wyróżniony w konkursie „Internetowa mapa roku”

Innowacyjny model Poznania 3D został wyróżniony w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich na najlepszą internetową
Dowiedz się więcej

Innowacyjny model 3D Poznania filarem nagrody „Perły samorządu” dla miasta!

Poznań zajął pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu "Perły samorządu" oraz został dwukrotnie wyróżniony jako Lider Dobrych Praktyk. Kapituł
Dowiedz się więcej

Certified FME Professional – w SHH

od dzisiaj mamy na pokładzie certyfikowanego specjalistę technologii FME. Nasz kolega - Tomek Targowski przeszedł proces certyfikacji firmy
Dowiedz się więcej

smart3Dcity – najlepszym rozwiązaniem w konkursie Smart City Expert

smart3Dcity – miejski model 3D miasta Poznań - najlepszym rozwiązaniem ubiegłego roku w konkursie blogu Smart City Expert. Na blisko półtora
Dowiedz się więcej

Podsumowanie konferencji GISforum 2018

Jak dane przestrzenne wspierają budowę inteligentnych miast? Dlaczego model 3D jest zdecydowanie lepszy od map 2D? W jakim kierunku zmierzaj
Dowiedz się więcej

Zarządzanie przestrzenią podziemną w Smart City – panel ekspercki | 25.10.2018

Piotr Janas, prezes zarządu SHH sp. z o.o., był jednym z panelistów w dyskusji "Geologia dla miast. Zarządzanie przestrzenią podziemną w sma
Dowiedz się więcej

Forum Digital City

Forum Digital City (10-11.10.2018 | Lipsk | Niemcy) to wydarzenie współorganizowane przez virtualcitySYSTEMS, partnera technologicznego SHH
Dowiedz się więcej

Konferencja GISforum 2018 pod patronatem Głównego Geodety Kraju. Ruszyła rejestracja!

Konferencja GISforum to od lat ważne miejsce na mapie wydarzeń poświęconych rozwiązaniom z zakresu informacji przestrzennej i jej infrastruk
Dowiedz się więcej

Poznań 3D na Targach Poznańskich

Podczas Targów Mieszkań i Domów na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich (8-9.09.2018), władze Poznania, z Prezydentem miasta na czel
Dowiedz się więcej

Estonia uwalnia dane LiDAR. A kiedy Polska?

Do grona krajów, które oferują dane z lotniczego skaningu laserowego na wolnej licencji, dołączyła właśnie Estonia. Szczegóły w artykule na
Dowiedz się więcej

Poznań 3D

Firma SHH zrealizowała dla Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ innowacyjny w skali Polski projekt budowy modelu 3D miasta Poznania
Dowiedz się więcej

Konferencja GISforum 2018 – save the date

W dniach 21 - 22 listopada 2018 we Wrocławiu odbędzie się najważniejsze wydarzenie w ramach inicjatywy GISforum. Konferencja GISforum to mie
Dowiedz się więcej

SHH i Oracle zapraszają na Krakowskie Spotkania z INSPIRE!

Już za tydzień, w dniach 17 – 18 maja 2018 r., w krakowskim Międzynarodowym Centrum Kultury odbędzie się XIV Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu
Dowiedz się więcej

SHH wspiera rozwój młodych inżynierów w zakresie geoinformacji

Wspieramy w zakresie praktycznej edukacji projektowej przyszłych inżynierów z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wroc
Dowiedz się więcej

Atlas energetyczny i klimatyczny miasta Helsinki

Pod koniec 2016 roku semantyczny model miasta Helsinki został udostępniony publicznie. Model CityGML, który jest dostępny jako Open Data i z
Dowiedz się więcej

FME World Tour 2018 | 29.03.2018 | Warszawa

Firma SHH, ekspert w dziedzinie rozwiązań GIS, wygłosi w programie wydarzenia prelekcję pt. „Integracja i automatyzacja procesów tworzenia m
Dowiedz się więcej

Seminarium Bentley dla 3DCity – podsumowanie | 28.11.2017

„Twórzmy obiekty 3D, aktualizujmy je i udostępniajmy mieszkańcom” - powiedział dr inż. Stanisław Biernat, dyrektor ds. handlowych w SHH, pod
Dowiedz się więcej

Seminarium Bentley dla 3DCity | 28.11.2017

Seminarium dedykowane jest dla administracji samorządowej, jednostek administracji rządowej oraz podmiotów współpracujących. Tematyka semina
Dowiedz się więcej

Najlepsze praktyki w GIS | Podsumowanie GISforum 2017

Piątą edycję najważniejszego wydarzenia w ramach inicjatywy GISforum zdominował praktyczny wymiar rozwiązań do zarządzania informacją przest
Dowiedz się więcej

Poznań – nowoczesny model miejski 3D

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ właśnie rozpoczął budowę modelu 3D miasta Poznania wraz z narzędziami do jego aktualizacji i pu
Dowiedz się więcej

SHH na Baltic Business Forum

W dniach 20-22 września 2017 w Świnoujściu odbyło się Baltic Business Forum. Podczas wydarzenia dominowały debaty eksperckie z udziałem ludz
Dowiedz się więcej

Warsztaty „Dobre praktyki w GIS” | Konferencja GISforum | 08-09.11.2017

Wrocław  | Silver Conference Center Podczas piątej edycji najważniejszego wydarzenia w ramach inicjatywy GISforum zorganizowane zostaną prak
Dowiedz się więcej

Szablony obiegów danych 3D dostępne w FME Hub

Szablony rozwiązań 3D to zbiór szablonów FME Workspace do wydajnego przetwarzania danych 3D. Obecnie większość obszarów roboczych koncentruj
Dowiedz się więcej

smart3Dcity w czterech wymiarach – podsumowanie konferencji

Pierwszą edycję konferencji smart3Dcity (26.04.2017, Wrocław) zdominowała tematyka związana z pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz publikowani
Dowiedz się więcej

Konferencja smart3Dcity | 26.04.2017 | Wrocław | Silver Conference Center – szczegóły programu

smart3Dcity to nowa inicjatywa adresowana do przedstawicieli jednostek urzędów miejskich oraz całego sektora związanego z planowaniem, proje
Dowiedz się więcej

smart3Dcity – nowy wymiar twojego miasta

Tworzenie i generowanie obiektów 3D na potrzeby urzędów staje się coraz bardziej powszechne. Jednak bez użycia specjalistycznych, a więc ded
Dowiedz się więcej

Helsinki w 3D

Miasto Helsinki uruchomiło projekt budowy wirtualnego modelu 3D miasta oparty na otwartym standardzie OGC - CityGML. Stworzony i na bieżąco
Dowiedz się więcej

Łódź w 3D

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi (MPU) wykorzystuje rozwiązania Autodesk do tworzenia planów oraz cyfrowych makiet miasta. "Do  główn
Dowiedz się więcej

Jak planować, to w 3D

Wykorzystanie trójwymiarowego modelu w kształtowaniu krajobrazu Bydgoszczy. Na długiej liście zastosowań trójwymiarowych modeli miast szczeg
Dowiedz się więcej

Open LiDAR w Niemczech

"Coraz więcej krajów, a w ich ramach jednostek administracyjnych, decyduje się na udostępnienie swoich danych LiDAR społeczeństwu. Dane mogą
Dowiedz się więcej

Technologie i projekty z zakresu SDI 3D – wywiad

Infrastruktura przestrzenna 3D – czym różni się od tej stosowanej dla danych 2D? Nie ma dużych różnic między infrastrukturą danych przestrze
Dowiedz się więcej

3Dcity na urządzeniach mobilnych

Tworzony i aktualizowany model miejski 3D jest dostępny na platformach webowych oraz mobilnych virtualcitySUITE to możliwość prezentacji roz
Dowiedz się więcej

3D Mini City

https://vimeo.com/40056491 Przykład pracy dyplomowej. Projekt trwał trzy miesiące, ale efekt jest imponujący. Autor: Mike Ko   Dowiedz
Dowiedz się więcej

Seminarium „Dobre praktyki w GIS 3D”

PODSUMOWANIE SEMINARIUM „Dobre praktyki w GIS 3D” Tematyka seminarium „Dobre praktyki w GIS 3D” (20.10.2016) zdominowały zagadnienia związan
Dowiedz się więcej

Praktyczne warsztaty GIS 3D

PODSUMOWANIE AKADEMII GISforum 2016 Podczas warsztatów zaprezentowano narzędzia Bentley Systems z zakresu technologii geoprzestrzennych 3D.
Dowiedz się więcej

Trzeci wymiar naszej rzeczywistości

PODSUMOWANIE KONFERENCJI GISforum 2015 Edycję 2015 konferencji GISforum zdominowały zagadnienia związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem da
Dowiedz się więcej