IDEA

Twórz obiekty

Tworzenie i generowanie obiektów 3D na potrzeby urzędów jest coraz bardziej powszechne.
Dzięki rewolucji LiDAR dokładność, gęstość i jakość danych ze skanowania laserowego jest coraz większa.

Aktualizuj modele

Prezentowane rozwiązanie umożliwia aktualizację modeli na bieżąco. Zarządzanie cyklem życia modelu od danych wejściowych po obiektowy model semantyczny miasta jest możliwe dzięki zastosowanym standardom.

Udostępniaj informacje

Tworzony i aktualizowany model miejski 3D dostępny jest powszechnie zarówno na platformach webowych, jak i mobilnych. Rozwijane są dedykowane aplikacje oraz model usługowo-partycypacyjny dostępu do danych.

  • Modele miejskie 3D są wykorzystywane przez coraz większą liczbę użytkowników.
  • Infrastruktura danych 3D sama w sobie niesie wartość dodaną.
  • Modele miejskie 3D staną się wkrótce standardem, podobnie jak wcześniej stało się z danymi i portalami miejskimi 2D.
  • Dzięki wykorzystaniu standardowych i otwartych interfejsów możliwe jest skomunikowanie modelu miejskiego 3D z innymi systemami w ramach Smart City.
  • Dynamicznie zwiększa się liczba możliwych zastosowań, jak i innowacyjnego wykorzystania miejskich modeli 3D.
  • Istnieje coraz większa potrzeba integracji modelu 3D z rejestrami i procesami realizowanymi przez wydziały urzędów czy jednostki budżetowe.

Cykl życia modelu miejskiego 3D

Realizacja zadań w projektach 3D City wymaga użycia odpowiednich narzędzi informatycznych, dostosowanych do aktualnie używanych programów, jak i danych wejściowych oraz danych pozwalających na uzyskanie konkretnych efektów końcowych.

Dowiedz się więcej

Dane

Zastosowania

Przetwarzanie ETL

Obrysy budynków
 Więcej...
Kontrola rozbieżności
   Więcej...
Standaryzacja geometrii 3D
 Więcej...
Statystyka miejska
   Więcej...
Generowanie drzew
 Więcej...
Dopuszczalna wysokość zabudowy
 Więcej...
Analiza nasłonecznienia
 Więcej...
Rozkład hałasu
   Więcej...
Analiza jakości powietrza
 Więcej...
Prezentacja elementów studium
 Więcej...
Przetwarzanie równoległe
 Więcej...
Opendata Portal virtualcitySUITE
 Więcej...

Technologie

Standardy OGC

Budując infrastrukturę danych przestrzennych 3D wykorzystujemy standardy OGC-WMS, WFS-T, CityGML.

Baza danych

Stosujemy bazę danych Oracle lub Postgres/PostGIS z zastosowaniem standardu 3D City DB.

Technologie webowe

Wykorzystujemy silnik Cesium, aplikacje budowane w oparciu o webGL oraz standard 3D Tiles.

Modele

Obsługujemy duże zbiory danych (np. skanowanie mobilne, czy LiDAR dla całego miasta), udostępniamy dane w modelu openDATA. Budujemy w pełni obiektowy model semantyczny obiektów miejskich.

Struktura semantyczna

Zastosowany obiektowy model danych 3D zawiera zestawy atrybutów opisowych przewidzianych dla obiektów CityGML oraz dodatkowych opisów.

Formaty danych

Obsługujemy: chmury punktów, zobrazowania rastrowe, serwisy WMS/WFS, DTM, obiekty wektorowe 3D (CityGML, DAO, SKP), obiekty animowane, siatki 3D.

 

 

Partnerzy

 

Dane

W celu przygotowania makiety demo niezbędne jest pozyskanie określonych danych z wybranego obszaru Twojego miasta. Dane te są zaprezentowane na wykresie.

 

Co potrzebne jest do wdrożenia

NMT (XYZ)
10%

NMPT (XYZ)
20%

Obrysy budynków (SHP)
5%

Chmurę punktów (LAS)
60%

serwisy (OGC WMS)
5%

Sprawdź nas!

 

 

 

Aktualności

Konferencja GISforum 2018 – save the date

W dniach 21 - 22 listopada 2018 we Wrocławiu odbędzie się najważniejsze wydarzenie w ramach inicjatywy GISforum. Konferencja GISforum to mie
Dowiedz się więcej

SHH i Oracle zapraszają na Krakowskie Spotkania z INSPIRE!

Już za tydzień, w dniach 17 – 18 maja 2018 r., w krakowskim Międzynarodowym Centrum Kultury odbędzie się XIV Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu
Dowiedz się więcej

SHH wspiera rozwój młodych inżynierów w zakresie geoinformacji

Wspieramy w zakresie praktycznej edukacji projektowej przyszłych inżynierów z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wroc
Dowiedz się więcej

Atlas energetyczny i klimatyczny miasta Helsinki

Pod koniec 2016 roku semantyczny model miasta Helsinki został udostępniony publicznie. Model CityGML, który jest dostępny jako Open Data i z
Dowiedz się więcej

FME World Tour 2018 | 29.03.2018 | Warszawa

Firma SHH, ekspert w dziedzinie rozwiązań GIS, wygłosi w programie wydarzenia prelekcję pt. „Integracja i automatyzacja procesów tworzenia m
Dowiedz się więcej

Seminarium Bentley dla 3DCity – podsumowanie | 28.11.2017

„Twórzmy obiekty 3D, aktualizujmy je i udostępniajmy mieszkańcom” - powiedział dr inż. Stanisław Biernat, dyrektor ds. handlowych w SHH, pod
Dowiedz się więcej

Seminarium Bentley dla 3DCity | 28.11.2017

Seminarium dedykowane jest dla administracji samorządowej, jednostek administracji rządowej oraz podmiotów współpracujących. Tematyka semina
Dowiedz się więcej

Najlepsze praktyki w GIS | Podsumowanie GISforum 2017

Piątą edycję najważniejszego wydarzenia w ramach inicjatywy GISforum zdominował praktyczny wymiar rozwiązań do zarządzania informacją przest
Dowiedz się więcej

Poznań – nowoczesny model miejski 3D

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ właśnie rozpoczął budowę modelu 3D miasta Poznania wraz z narzędziami do jego aktualizacji i pu
Dowiedz się więcej

SHH na Baltic Business Forum

W dniach 20-22 września 2017 w Świnoujściu odbyło się Baltic Business Forum. Podczas wydarzenia dominowały debaty eksperckie z udziałem ludz
Dowiedz się więcej

Warsztaty „Dobre praktyki w GIS” | Konferencja GISforum | 08-09.11.2017

Wrocław  | Silver Conference Center Podczas piątej edycji najważniejszego wydarzenia w ramach inicjatywy GISforum zorganizowane zostaną prak
Dowiedz się więcej

Szablony obiegów danych 3D dostępne w FME Hub

Szablony rozwiązań 3D to zbiór szablonów FME Workspace do wydajnego przetwarzania danych 3D. Obecnie większość obszarów roboczych koncentruj
Dowiedz się więcej

smart3Dcity w czterech wymiarach – podsumowanie konferencji

Pierwszą edycję konferencji smart3Dcity (26.04.2017, Wrocław) zdominowała tematyka związana z pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz publikowani
Dowiedz się więcej

Konferencja smart3Dcity | 26.04.2017 | Wrocław | Silver Conference Center – szczegóły programu

smart3Dcity to nowa inicjatywa adresowana do przedstawicieli jednostek urzędów miejskich oraz całego sektora związanego z planowaniem, proje
Dowiedz się więcej

smart3Dcity – nowy wymiar twojego miasta

Tworzenie i generowanie obiektów 3D na potrzeby urzędów staje się coraz bardziej powszechne. Jednak bez użycia specjalistycznych, a więc ded
Dowiedz się więcej

Helsinki w 3D

Miasto Helsinki uruchomiło projekt budowy wirtualnego modelu 3D miasta oparty na otwartym standardzie OGC - CityGML. Stworzony i na bieżąco
Dowiedz się więcej

Łódź w 3D

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi (MPU) wykorzystuje rozwiązania Autodesk do tworzenia planów oraz cyfrowych makiet miasta. "Do  główn
Dowiedz się więcej

Jak planować, to w 3D

Wykorzystanie trójwymiarowego modelu w kształtowaniu krajobrazu Bydgoszczy. Na długiej liście zastosowań trójwymiarowych modeli miast szczeg
Dowiedz się więcej

Open LiDAR w Niemczech

"Coraz więcej krajów, a w ich ramach jednostek administracyjnych, decyduje się na udostępnienie swoich danych LiDAR społeczeństwu. Dane mogą
Dowiedz się więcej

Technologie i projekty z zakresu SDI 3D – wywiad

Infrastruktura przestrzenna 3D – czym różni się od tej stosowanej dla danych 2D? Nie ma dużych różnic między infrastrukturą danych przestrze
Dowiedz się więcej

3Dcity na urządzeniach mobilnych

Tworzony i aktualizowany model miejski 3D jest dostępny na platformach webowych oraz mobilnych virtualcitySUITE to możliwość prezentacji roz
Dowiedz się więcej

3D Mini City

https://vimeo.com/40056491 Przykład pracy dyplomowej. Projekt trwał trzy miesiące, ale efekt jest imponujący. Autor: Mike Ko   Dowiedz
Dowiedz się więcej

Seminarium „Dobre praktyki w GIS 3D”

PODSUMOWANIE SEMINARIUM „Dobre praktyki w GIS 3D” Tematyka seminarium „Dobre praktyki w GIS 3D” (20.10.2016) zdominowały zagadnienia związan
Dowiedz się więcej

Praktyczne warsztaty GIS 3D

PODSUMOWANIE AKADEMII GISforum 2016 Podczas warsztatów zaprezentowano narzędzia Bentley Systems z zakresu technologii geoprzestrzennych 3D.
Dowiedz się więcej

Trzeci wymiar naszej rzeczywistości

PODSUMOWANIE KONFERENCJI GISforum 2015 Edycję 2015 konferencji GISforum zdominowały zagadnienia związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem da
Dowiedz się więcej