22
Sie

Poznań – model miejski 3D

Poznań pierwszym miastem w Polsce wdrażającym w pełni obiektowy semantyczny model miejski 3D oparty o standard OGC cityGML.

Przedmiotem umowy, którą z wybranym wykonawcą podpisze poznański GEOPOZ, jest budowa modelu 3D miasta Poznania wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji. Do końca czerwca 2018 roku ma powstać model miasta oraz zostać wdrożony system, za pomocą którego model będzie aktualizowany oraz publikowany. Do realizacji tego zadania zostaną udostępnione zbiory danych, będące w zasobach lub zasięgu miasta Poznania, w tym:

 • dane z lotniczego skaningu laserowego (ISOK),
 • opracowane dane fotogrametryczne pochodzące z nalotów lotniczych,
 • zdjęcia ukośne,
 • dane pochodzące z systemu Ewidencji Gruntów i Budynków (ok. 100 tys. budynków),
 • inne warstwy informacyjne 2D w postaci usług lub serwisów WMS OGC.

Obszary działania systemu:

 • obsługa procesu technologicznego od przygotowania danych do publikacji modeli miejskich 3D,
 • aktualizacja modelu na podstawie zmian w opracowaniach fotogrametrycznych oraz w Ewidencji Gruntów i Budynków,
 • kontrola poprawności generowania modeli z danymi wejściowymi (kontrola jakości),
 • publikacja aktualnego numerycznego modelu terenu (NMT) i pokrycia terenu (NMPT),
 • dostępność modelu przez przeglądarkę internetową pozwalająca m.in. na:
  • przeglądanie modelu,
  • wyświetlanie informacji o obiektach pozyskanych z danych SIP,
  • analizy przestrzenne danych 3D,
  • partycypację społeczną w procesie planowania przestrzennego i ochrony środowiska,
  • pobieranie danych w formatach zgodnych z przyjętymi standardami,
  • możliwość prezentowania analiz środowiskowych (np. mapa hałasu, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza).

Szczegóły zamówienia publicznego znajdują się na stronie www.geopoz.pl

Sprawdź nas!