Standardy OGC

Budując infrastrukturę danych przestrzennych 3D wykorzystujemy standardy OGC-WMS, WFS-T, CityGML.

Baza danych

Stosujemy bazę danych Oracle lub Postgres/PostGIS z zastosowaniem standardu 3D City DB.

Technologie webowe

Wykorzystujemy silnik Cesium, aplikacje budowane w oparciu o webGL oraz standard 3D Tiles.

Modele

Obsługujemy duże zbiory danych (np. skanowanie mobilne, czy LiDAR dla całego miasta), udostępniamy dane w modelu openDATA. Budujemy w pełni obiektowy model semantyczny obiektów miejskich.

Struktura semantyczna

Zastosowany obiektowy model danych 3D zawiera zestawy atrybutów opisowych przewidzianych dla obiektów CityGML oraz dodatkowych opisów.

Formaty danych

Obsługujemy: chmury punktów, zobrazowania rastrowe, serwisy WMS/WFS, DTM, obiekty wektorowe 3D (CityGML, DAO, SKP), obiekty animowane, siatki 3D.

 

 

Sprawdź nas!

TAK, ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław (administrator danych osobowych), w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nastąpiło poinformowanie mnie o dobrowolności podania danych objętych formularzem i skutkach braku podania tych danych oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) do mnie e-mailowo, na podany w formularzu adres e-mail, o promocjach i ofertach oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) na podany w formularzu numer telefonu w celach handlowych i marketingowych oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl