15
lt.

Atlas energetyczny i klimatyczny miasta Helsinki

Pod koniec 2016 roku semantyczny model miasta Helsinki został udostępniony publicznie. Model CityGML, który jest dostępny jako Open Data i zawiera ponad 77 000 semantycznych budynków 3D, został ulepszony o możliwość pomiaru nasłonecznienia zabudowy. Atlas energetyczny i klimatyczny dostarcza bezpłatnie wielu informacji związanych z energią w formie interaktywnej aplikacji mapowej 3D. Wartości energii zostały określone na podstawie informacji semantycznych modeli 3D budynków i zapisane jako dodatkowe atrybuty, także w zakresie tekstur budynków.

Technologie, narzędzia i elementy infrastruktury stanowiące podstawę aplikacji mapowej 3D, a także semantyczny model miasta 3D używany przez miasto Helsinki, zostały opracowane przez firmę virtualcitySYSTEMS z Berlina – partnera SHH. Analiza nasłonecznienia została oparta na danych CityGML. Każdy budynek (w tym powierzchnia dachu i ściany) został wzbogacony o miesięczne wartości nasłonecznienia z dobraną stylizacją kolorystyczną.

Szczególnie wysoką wartość dodaną tworzy możliwość odpytywania systemu o atrybutu modelu energetycznego poszczególnych budynków. Użytkownik Systemu może w łatwy sposób wysłać zapytanie do bazy danych za pomocą internetowej aplikacji dotyczące wskazania i wyróżnienia budynków o np. wysokich wartościach potencjału solarnego.

Więcej…

Źródło virtualcitysystems.de

Sprawdź nas!

    ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, otrzymywanie informacji handlowych oraz telefonicznych połączeń przychodzących - działań inicjowanych przez SHH sp. z o.o. (administrator danych osobowych) w celach komunikacyjnych. Więcej informacji w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie shh.pl