Należy zapewnić odpowiednie narzędzia do realizacji następujących zadań:

  • przygotowania i dostosowania danych (fotogrametria, dane ewidencyjne, dane 3D, dane GIS, skaning laserowy itp.) wraz z weryfikacją ich poprawności,
  • utworzenia modelu miejskiego 3D zgodnego ze specyfikacją CityGML,
  • zasilenia danymi 3D bazy danych CityDB,
  • publikacji zweryfikowanego modelu z repozytorium 3D City DB,
  • zapewnienia interakcji i aplikacji do pracy z modelem 3D City.

Kluczowe cechy rozwiązania

  • Generowanie numerycznego modelu terenu (NMT) i pokrycia terenu (NMPT) w oparciu o dane wejściowe.
  • Zapisywanie danych przestrzennych modelu miejskiego 3D w formacie OGC CityGML.
  • Przechowywanie danych 3D w bazie CityDB w środowisku bazy danych.
  • Udostępnianie usługi sieciowej WFS 2.0 umożliwiającej przeglądanie i modyfikację atrybutów opisowych.
  • Zapewnienie przez system kompletnej obsługi pełnego procesu technologicznego, tj. od przygotowania danych do publikacji modeli miejskich 3D.

Opisane powyżej zadania i cechy, realizowane w sposób automatyczny i wykorzystujący przechowywanie danych w bazie, stanowią podstawę procesów realizowanych w systemie (rozwiązaniu informatycznym).

 

Wróć