26
listopad

Karlsruhe 3D

Firma SHH zrealizowała projekt stworzenia modelu zabudowy 3D dla miasta Karlsruhe. Celem wdrożenia było utworzenie modeli przestrzennych dla centrum miasta oraz jego wschodnich dzielnic w standardzie OGC cityGML. Projekt objął łącznie ponad 26 tysięcy budynków.

Miasto Karlsruhe, mieszczące się w południowo-zachodnich Niemczech, od wielu lat posiada modele 3D większości budynków znajdujących się w jego granicach. Jednak dane te nie były na bieżąco aktualizowane. Dlatego aglomeracja postanowiła zbudować nowe modele w oparciu o najnowsze materiały wejściowe, czyli aktualne obrysy budynków i Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT). Kluczowe było także utworzenie modelu miejskiego w standardzie CityGML. Technologie wykorzystane w projekcie to środowisko FME firmy SafeSoftware (kontrola materiału wejściowego i wynikowego oraz integracja z zasobem ewidencyjnym) oraz BuildingReconstruction firmy virtualcitySYSTEMS do automatycznej i ręcznej rekonstrukcji geometrii budynków w standardzie cityGML. Łączna liczba zrekonstruowanych budynków dla obszaru centrum miasta i jego wschodnich dzielnic wynosi 26 600 budynków.

Model zostanie opublikowany w geoportalu 3D miasta Karlsruhe na wiosnę 2020 r., gdy powstanie komplet zabudowy dla miasta.

Projekt był podzielony geograficznie na dwie części – pierwsza obejmowała centrum miasta, a druga jego wschodnie dzielnice. Po pozytywnym odbiorze projektu miasto zleciło realizację kolejnych obszarów w dzielnicach północnych oraz pomiędzy centrum a dzielnicami wschodnimi.

Korzyści dla miasta

  • Nowy model zabudowy w oparciu o najnowsze materiały ewidencyjne oraz fotogrametryczne
  • Materiał w standardzie OGC cityGML 2.0
  • Raporty z porównania dokładności modelu 3D z wejściowym materiałem wysokościowym
  • Duża dokładność opracowania
  • Możliwość aktualizacji modelu 3D

Sprawdź nas!

    ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, otrzymywanie informacji handlowych oraz telefonicznych połączeń przychodzących - działań inicjowanych przez SHH sp. z o.o. (administrator danych osobowych) w celach komunikacyjnych. Więcej informacji w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie shh.pl