26
Lis

Karlsruhe 3D

Firma SHH zrealizowała projekt stworzenia modelu zabudowy 3D dla miasta Karlsruhe. Celem wdrożenia było utworzenie modeli przestrzennych dla centrum miasta oraz jego wschodnich dzielnic w standardzie OGC cityGML. Projekt objął łącznie ponad 26 tysięcy budynków.

Miasto Karlsruhe, mieszczące się w południowo-zachodnich Niemczech, od wielu lat posiada modele 3D większości budynków znajdujących się w jego granicach. Jednak dane te nie były na bieżąco aktualizowane. Dlatego aglomeracja postanowiła zbudować nowe modele w oparciu o najnowsze materiały wejściowe, czyli aktualne obrysy budynków i Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT). Kluczowe było także utworzenie modelu miejskiego w standardzie CityGML. Technologie wykorzystane w projekcie to środowisko FME firmy SafeSoftware (kontrola materiału wejściowego i wynikowego oraz integracja z zasobem ewidencyjnym) oraz BuildingReconstruction firmy virtualcitySYSTEMS do automatycznej i ręcznej rekonstrukcji geometrii budynków w standardzie cityGML. Łączna liczba zrekonstruowanych budynków dla obszaru centrum miasta i jego wschodnich dzielnic wynosi 26 600 budynków.

Model zostanie opublikowany w geoportalu 3D miasta Karlsruhe na wiosnę 2020 r., gdy powstanie komplet zabudowy dla miasta.

Projekt był podzielony geograficznie na dwie części – pierwsza obejmowała centrum miasta, a druga jego wschodnie dzielnice. Po pozytywnym odbiorze projektu miasto zleciło realizację kolejnych obszarów w dzielnicach północnych oraz pomiędzy centrum a dzielnicami wschodnimi.

Korzyści dla miasta

  • Nowy model zabudowy w oparciu o najnowsze materiały ewidencyjne oraz fotogrametryczne
  • Materiał w standardzie OGC cityGML 2.0
  • Raporty z porównania dokładności modelu 3D z wejściowym materiałem wysokościowym
  • Duża dokładność opracowania
  • Możliwość aktualizacji modelu 3D

Sprawdź nas!

TAK, ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław (administrator danych osobowych), w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nastąpiło poinformowanie mnie o dobrowolności podania danych objętych formularzem i skutkach braku podania tych danych oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) do mnie e-mailowo, na podany w formularzu adres e-mail, o promocjach i ofertach oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) na podany w formularzu numer telefonu w celach handlowych i marketingowych oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl