30
Paź

Konferencja Użytkowników VCS

W dniach 21-22 października 2019 r. w Berlinie odbyła się doroczna Konferencja Użytkowników oprogramowania firmy virtualcitySYSTEMS. Podczas wydarzenia Stanisław Biernat, Dyrektor ds. Handlowych w SHH, wygłosił prelekcję dotyczącą modelowania w 3D infrastruktury podziemnej miast.

W konferencji wzięło udział wielu partnerów oraz klientów virtualcitySYSTEMS. Program wypełniły prelekcje dotyczące praktycznego zastosowania rozwiązań  3D w miastach Helsinki, Hamburg, Soest, Wiesbaden, czy Stuttgart. Ważne merytorycznie prelekcje wygłosili także partnerzy organizatora – CADFEM, SHH, Point Cloud Technology.

Uczestnicy mogli zapoznać się z nowościami  technologii miejskich 3D w procesach planowania, marketingu, symulacji czy zagadnień związanych z pojazdami autonomicznymi oraz realizacji konkretnych potrzeb wielu rozbudowanych aglomeracji. Prezentacje zainspirowały owocną wymianę opinii na temat dalszych planów w zakresie 3D City oraz niezbędnych innowacji technicznych w zakresie prezentowanych rozwiązań.

Dziękujemy uczestnikom za ciekawe dyskusje i przekazane uwagi.

Sprawdź nas!

TAK, ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław (administrator danych osobowych), w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nastąpiło poinformowanie mnie o dobrowolności podania danych objętych formularzem i skutkach braku podania tych danych oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) do mnie e-mailowo, na podany w formularzu adres e-mail, o promocjach i ofertach oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) na podany w formularzu numer telefonu w celach handlowych i marketingowych oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl