18
wrz.

Lublin 3D

Firma SHH realizuje dla miasta Lublin projekt budowy modelu 3D/4D wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji.

Rozbudowa istniejącego Systemu Informacji Przestrzennej obejmie: stworzenie modelu miasta Lublin wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji, a także dostawę i wdrożenie oprogramowania, implementację danych, przeprowadzenie szkoleń, przekazanie dokumentacji użytkowej i technicznej.

Trójwymiarowy model Lublina będzie jednym z wiodących zagadnień podczas konferencji GISforum, która planowana jest w dniach 20 – 21 listopada 2019 we Wrocławiu. Więcej informacji wkrótce na stronie gisforum.pl

Główne elementy projektu:

 • narzędzia generowania i aktualizacji modeli w standardzie CityGML,
 • środowisko tworzenia i realizacji procedur automatycznego przetwarzania oraz kontroli zgodności i poprawności danych GIS 2D/3D,
 • specjalistyczne narzędzia generowania zabudowy z danych fotogrametrycznych,
 • baza danych oparta na standardzie 3DcityDB,
 • środowisko CMS do tworzenia i zarządzania projektami, użytkownikami oraz konfiguracjami dostępnych narzędzi oraz modelami 3D do publikacji,
 • publikator modeli 3D w środowisku webowym (przeglądarka webowa bez instalacji dodatkowych wtyczek, z obsługą standardów WebGL oraz HTML 5),
 • dedykowany serwer WFS-3D pozwalający na dostęp poprzez użycie interfejsu usługi OGC Web Feature Service (WFS) do informacji o miejskich obiektach 3D w formacie CityGML przechowywanych w bazie danych,
 • moduł hurtowni danych do udostępniania danych w standardach openDATA,
 • moduł prezentacji wariantowych inwestycji projektowanych na tle zabudowy istniejącej – pozwalający załadować modele 3D do scenariusza i interaktywnie umieścić je w modelu 3D,
 • moduł prezentacji danych skanowania laserowego (w tym LiDAR),
 • możliwość prezentacji danych w postaci siatek MESH 3D,
 • narzędzia walidacji i kontroli zapewniające: walidację obiektów, kontrolę topologii obiektów, zgodność ze standardem CityGML,
 • interfejs programistyczny umożliwiający rozwój systemu (API).

Projekt obejmuje także dostarczenie narzędzi zapewniających realizację procesu technologicznego, składającego się z przygotowania danych wejściowych (m.in. konwersja, tworzenie, przetwarzanie), implementacji i kontroli rozbieżności, aktualizacji danych, publikacji i udostępniania danych. Dostarczone narzędzia muszą zapewnić współpracę z modelem zapisanym w bazie danych oraz zgodność ze standardem OGC cityGML 2.0 na poziomie geometrii, topologii, semantyki i symboliki. 

Lublin 3D – potrzeby miasta i oczekiwane efekty

Potrzeba optymalizacji zadań realizowanych przez jednostki miejskie Lublina była głównym impulsem do stworzenia modelu 3D. W połowie 2019 roku miasto ogłosiło przetarg na projekt. W ramach procesu przetargowego wybrano ofertę firmy SHH, która zrealizowała podobny projekt w Poznaniu.

Koncepcja budowy trójwymiarowego modelu Lublina wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji jest jedną z pionierskich w skali kraju i może się stać inspirująca dla innych polskich miast. Model 3D będzie udostępniał trójwymiarowe wizualizacje obiektów miejskich, ukształtowania terenu miasta, warstw zieleni i zjawisk przestrzennych. Pozwoli także na tworzenie wieloaspektowych analiz 3D i opartych na nich opracowań tematycznych. Jednostki miejskie, mieszkańcy, pracownie architektoniczne i inwestorzy w specjalnym portalu będą mogli korzystać np. z analiz urbanistycznych, prezentujących dopuszczalną wysokość zabudowy określoną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, wysokość budynków istniejących oraz projektowanych obiektów w przestrzeni. Ciekawą funkcją modelu będzie możliwość tworzenia analiz środowiskowych, takich jak prezentacja potencjału solarnego budynków, czy wizualizacja rozkładu hałasu pochodzącego z mapy akustycznej w przestrzeni trójwymiarowej. Model 3D będzie udostępniony jako model obiektowy (w tym dane 3D o zabudowie z projektu CAPAP wdrożonego przez GUGiK), dlatego docelowo może być wykorzystywany do integracji wyników analiz pochodzących z różnych aplikacji dziedzinowych.

Trójwymiarowy model Lublina obejmie nie tylko budynki i budowle, ale także inne obiekty przestrzenne, mające istotny wpływ na układ przestrzenny miasta. Portal służący do przeglądania modelu 3D będzie wykonany w technologii responsywnej, co pozwala na uruchomienie go także na urządzeniach mobilnych.

Model 3D będzie wykorzystywany podczas konsultacji społecznych razem ze stosowanymi obecnie narzędziami mapowymi 2D. Dzięki temu proces projektowania nowej zabudowy ma szanse być bardziej transparentny, a podmioty z niego korzystające uzyskają wiedzę na temat potencjalnego wpływu nowych budynków na sąsiednie obiekty.

Sprawdź nas!

  ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, otrzymywanie informacji handlowych oraz telefonicznych połączeń przychodzących - działań inicjowanych przez SHH sp. z o.o. (administrator danych osobowych) w celach komunikacyjnych. Więcej informacji w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie shh.pl