15
kwiecień
Rozwój miasta Lublin

Narzędzie wsparcia planowania rozwoju miasta

Lublin 3D/4D – realizacja
Realizacja projektu trwała sześć miesięcy (wrzesień 2019 – luty 2020) i obejmowała zintegrowanie istniejącego geoportalu (2D) z danymi trójwymiarowymi (3D). Głównym zadaniem było wykonanie modelu miejskiej zabudowy 3D w standardzie CityGML 2.0 w szczegółowości LoD 2, wdrożenie specjalistycznego systemu klasy GIS do aktualizacji, zarządzania, kontroli i publikacji modelu. Projekt obejmował również przeprowadzenie szkoleń dla różnych grup użytkowników.
Model zbudowany został na podstawie danych pochodzących z Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Państwowej (CAPAP) oraz geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków. Pozwoliło to na uzyskanie georeferencji obiektów, tj. usytuowania ich w przestrzeni cyfrowej zgodnie z danymi geodezyjnymi. Model Lublina został opracowany ze szczegółowością pozwalającą rozróżnić blokowe modele brył odzwierciedlające ogólny kształt budynków oraz geometrię i kształt dachów.
Prace nad wdrożeniem do Urzędu Miasta Lublin technologii 3D prowadzone były już od 2012 roku, od pozyskania danych, chmury punktów LiDAR z Głównego Urzędy Geodezji i Kartografii.
Wydział Planowania Urzędu Miasta Lublin posiadał już wcześniej modele 3D dużych fragmentów miasta, zbudowane przez miejskich urzędników. Analizując obecne i przyszłe potrzeby i problemy miasta oraz europejskie i światowe rozwiązania, zdecydowano o budowie modelu z wykorzystaniem danych geodezyjnych. Powodem stworzenia modelu 3D była chęć wsparcia jednostek miejskich w realizacji powierzonych im zadań.

Sprawdź nas!

    ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, otrzymywanie informacji handlowych oraz telefonicznych połączeń przychodzących - działań inicjowanych przez SHH sp. z o.o. (administrator danych osobowych) w celach komunikacyjnych. Więcej informacji w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie shh.pl