6
Mar

Open LiDAR w Niemczech

“Coraz więcej krajów, a w ich ramach jednostek administracyjnych, decyduje się na udostępnienie swoich danych LiDAR społeczeństwu. Dane mogą być pobierane bezpłatnie online oraz w ramach otwartej licencji, która umożliwia wymianę danych oraz ich komercyjne wykorzystanie. Część jednostek administracyjnych wciąż pobiera opłatę za wykorzystanie danych i wymaga tradycyjnych formalności. Dostęp do niektórych licencji jest bardziej rygorystyczny w zakresie wymiany danych i wykorzystania komercyjnego.

Pierwotnie w Niemczech wszystkie dane LiDAR były tradycyjnie głęboko schowane w archiwach i udostępniane za znacznie więcej niż tylko symboliczną opłatę. Powody finansowe zazwyczaj zniechęcały mieszkańców do pobierania danych LiDAR, na przykład profilu pionowego ich ulubionej trasy rowerowej w celach hobbystycznych. Dzięki temu, że wiele krajowych i lokalnych biur kartograficznych w Niemczech otworzyło swoje zbiory z danymi LiDAR, możliwy jest obecnie swobodny i nieograniczony dostęp do informacji o zróżnicowanym zakresie.”

Źródło: rapidlasso.com

Artykuł

 

Dowiedz się więcej!

Obszary    Technologie    Partnerzy    Sprawdź nas

Sprawdź nas!

TAK, ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław (administrator danych osobowych), w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nastąpiło poinformowanie mnie o dobrowolności podania danych objętych formularzem i skutkach braku podania tych danych oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) do mnie e-mailowo, na podany w formularzu adres e-mail, o promocjach i ofertach oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) na podany w formularzu numer telefonu w celach handlowych i marketingowych oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl