23
październik

Poznań – nowoczesny model miejski 3D

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ właśnie rozpoczął budowę modelu 3D miasta Poznania wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji. Wykonawcą innowacyjnego i pionierskiego w skali kraju projektu jest firma SHH z Wrocławia.

Budowa modeli 3D dla poznańskiego GEOPOZ-u, opartych o standardy OGC – w tym CityGML, to kluczowe przedsięwzięcie w kontekście technologii GIS 3D oraz jakości infrastruktury informacji przestrzennej 3D w Polsce. Model miasta oraz system, za pomocą którego model będzie aktualizowany oraz publikowany, powstaną do połowy 2018 roku. Do realizacji tego projektu zostaną udostępnione zbiory danych, znajdujące się w zasobach lub zasięgu miasta Poznania, czyli m.in.:

 • dane z lotniczego skaningu laserowego,
 • opracowane dane fotogrametryczne pochodzące z nalotów lotniczych,
 • zdjęcia ukośne,
 • aktualne dane pochodzące z systemu Ewidencji Gruntów i Budynków (ok. 100 tys. obrysów budynków),
 • warstwy informacyjne 2D w postaci usług lub serwisów WMS OGC.

 Główne obszary działania systemu:

 • obsługa procesu technologicznego od przygotowania danych do publikacji modeli miejskich 3D,
 • aktualizacja modelu na podstawie zmian w opracowaniach fotogrametrycznych oraz w Ewidencji Gruntów i Budynków,
 • kontrola poprawności generowania modeli z danymi wejściowymi (kontrola jakości),
 • publikacja aktualnego numerycznego modelu terenu (NMT) i pokrycia terenu (NMPT),
 • dostępność modelu przez przeglądarkę internetową pozwalająca na (m.in.):
  • przeglądanie modelu,
  • wyświetlanie informacji o obiektach pozyskanych z danych SIP,
  • analizy przestrzenne danych 3D,
  • partycypację społeczną w procesie planowania przestrzennego i ochrony środowiska,
  • pobieranie danych w formatach zgodnych z przyjętymi standardami,
  • możliwość prezentowania analiz środowiskowych (np. analizy urbanistyczne, mapa hałasu, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza).
  • integrację z danymi innych systemów GIS oraz rejestrów publicznych.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronach geopoz.pl oraz smart3Dcity.pl

W dniach 8 – 9 listopada 2017 we Wrocławiu organizowane są warsztaty oraz konferencja GISforum. W ramach programu zostaną omówione rozwiązania do modelowania 3D, a także praktycznie przykłady miejskich modeli 3D. Szczegóły na stronie gisforum.pl

Sprawdź nas!

  ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, otrzymywanie informacji handlowych oraz telefonicznych połączeń przychodzących - działań inicjowanych przez SHH sp. z o.o. (administrator danych osobowych) w celach komunikacyjnych. Więcej informacji w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie shh.pl