Przygotowując się do wdrożenia systemu lub prezentacji w oparciu o dane z danego miasta, powinniśmy zgromadzić:

  • dane numerycznego modelu terenu i numerycznego pokrycia terenu – do pozyskania przez miasto z zasobów CODGiK,
  • dane LiDAR – do pozyskania przez miasto z zasobów CODGiK,
  • obrysy budynków (z ewidencji gruntów, zasobu BDOT, czy ewentualnie danych OpenStreetMap),
  • serwisy mapowe WMS z danymi podkładowymi.

Opcjonalnie:

  • zdjęcia ukośne – do prezentacji samych zdjęć 2D lub teksturowania budynków,
  • ortofotomapy,
  • hipsometrię,
  • dane planistyczne,
  • dane mapy akustycznej,
  • modele zabudowy planowanej.

 

Wróć