27
Wrz

SHH na Baltic Business Forum

W dniach 20-22 września 2017 w Świnoujściu odbyło się Baltic Business Forum. Podczas wydarzenia dominowały debaty eksperckie z udziałem ludzi biznesu, nauki, polityki i samorządu. Gościem honorowym tegorocznej edycji była Szwecja. Forum zgromadziło także przedstawicieli wielu innych państw, m.in. Ukrainy, Niemiec i Turcji.

Tematyka dotyczyła współpracy międzynarodowej, m.in. w zakresie wsparcia krajów europejskich, a także innowacyjnych inwestycji w rozwój i infrastrukturę. Ważnym obszarem tematycznym był także smart city.

Merytorykę wydarzenia współtworzyła także firma SHH z Wrocławia. Stanisław Biernat, dyrektor ds. handlowych, wygłosił prezentację pod hasłem „Prototypy Modeli miejskich 3D, z wykorzystaniem standardu CityGML, chmur punktów i modeli typu mesh 3D”. Prelekcja była elementem sesji „Miasto – projekcja świadomości mieszkańców, władz czy architektów? Innowacje w budowaniu przestrzeni miejskiej”. Wystąpienie odnosiło się do zagadnienia tworzenia i utrzymania w aktualności modeli miejskich 3D na poziomie całego miasta i była wstępem do dalszych prezentacji dotyczących modelowania inwestycji miejskich i obiektów infrastrukturalnych.

Więcej szczegółów na stronie forum balticbusinessforum.eu

Fot. Baltic Business Forum

Sprawdź nas!

TAK, ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław (administrator danych osobowych), w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nastąpiło poinformowanie mnie o dobrowolności podania danych objętych formularzem i skutkach braku podania tych danych oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) do mnie e-mailowo, na podany w formularzu adres e-mail, o promocjach i ofertach oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) na podany w formularzu numer telefonu w celach handlowych i marketingowych oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl