1
lipiec

smart3Dcity nagrodzone przez Ministra Inwestycji i Rozwoju

Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, wręczył nagrodę w kategorii innowacyjne rozwiązanie za budowę miejskich modeli 3D w oparciu o rozwiązanie smart3Dcity Piotrowi Janasowi, prezesowi zarządu SHH. Model 3D Poznania został także wyróżniony w konkursie „Internetowa Mapa Roku”.

Minister uzasadnił werdykt podkreślając, że geodezja i geoinformacja mają duży wpływ na proces inwestycyjno-budowlany. Model 3D, stworzony w oparciu o rozwiązanie smart3Dcity, pozwala na tworzenie wieloaspektowych analiz i opartych na nich opracowaniach tematycznych, które efektywnie usprawniają realizację zadań m.in. przez jednostki miejskie, pracownie architektoniczne oraz inwestorów.

Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju, zwrócił uwagę, że to pierwszy konkurs w dziedzinie geoinformacji, która jest powszechnie obecna w naszym życiu codziennym i istotnie wspiera gospodarkę oraz administrację. W jego opinii nagrody to docenienie wysiłków włożonych w rozwój geoinformacji, które powinny zmotywować laureatów do dalszej intensywnej pracy.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 28 czerwca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Innowacyjny model Poznania 3D został również wyróżniony w konkursie „Internetowa Mapa Roku 2018/2019”, organizowanym przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich, którego wyniki zostały ogłoszone podczas III Akademii Kartografii i Geoinformatyki w dniu 11.06.2019. W szóstej edycji konkursu wzięły udział oryginalne opracowania kartograficzne, zarówno przeglądowe, jak i tematyczne. W tegorocznej edycji czynnikiem decydującym w ocenie map była użyteczność prezentacji kartograficznej.

Nowoczesny, interoperacyjny miejski model 3D, stworzony w oparciu o koncepcję smart3Dcity, został po raz pierwszy wdrożony w Polsce w poznańskim Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Koncepcja uwzględnia aktualizację oraz udostępnianie trójwymiarowego modelu miasta, zawierającego budynki i inne obiekty miejskie, ukształtowanie terenu, warstwy zieleni i innych obiektów przestrzennych. Pozwala także na tworzenie wieloaspektowych analiz 3D, opracowań tematycznych oraz specjalistycznych raportów. Jednostki miejskie Poznania, jego mieszkańcy, a także pracownie architektoniczne i inwestorzy mogą korzystać z analiz urbanistycznych, wysokości budynków istniejących oraz projektowanych obiektów w przestrzeni miejskiej. Ważną funkcją modelu jest możliwość tworzenia analiz środowiskowych, takich jak np. prezentacja potencjału solarnego budynków, czy wizualizacja rozkładu hałasu w przestrzeni trójwymiarowej. Koncepcja smart3Dcity stanowi otwartą platformę do powstawania szeregu usług oraz  integracji istniejących baz i rejestrów miejskich.

Więcej informacji o uroczystości wręczenia Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju na stronie www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj

Szczegóły dotyczące konkursu „Internetowa Mapa Roku 2018/2019” na stronach geoportal.gov.pl

Więcej informacji o nagrodzonym rozwiązaniu na stronie smart3Dcity.pl

Sprawdź nas!

    ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, otrzymywanie informacji handlowych oraz telefonicznych połączeń przychodzących - działań inicjowanych przez SHH sp. z o.o. (administrator danych osobowych) w celach komunikacyjnych. Więcej informacji w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie shh.pl