13
marzec

smart3Dcity – nowy wymiar twojego miasta

Tworzenie i generowanie obiektów 3D na potrzeby urzędów staje się coraz bardziej powszechne. Jednak bez użycia specjalistycznych, a więc dedykowanych aplikacji, stworzenie infrastruktury danych przestrzennych 3D nie jest możliwe.

Proponujemy rozwiązanie umożliwiające tworzenie obiektów miejskiej infrastruktury 3D, a także metody ich bieżącej aktualizacji oraz publikacji. Dlatego nasza idea brzmi: wykorzystaj dostępne dane, twórz obiekty, aktualizuj modele i udostępniaj informacje. Dzięki rewolucji LiDAR dokładność, gęstość i jakość danych ze skanowania laserowego jest coraz większa. Zarządzanie cyklem życia modelu od danych wejściowych po obiektowy model semantyczny miasta jest obecnie możliwe dzięki zastosowanym standardom. Tworzony i aktualizowany model miejski 3D jest dostępny powszechnie zarówno na platformach webowych, jak i mobilnych. Rozwijane są także dedykowane aplikacje oraz model usługowo-partycypacyjny dostępu do danych. Infrastruktura danych 3D niesie sama w sobie wartość dodaną.

Modele miejskie 3D są wykorzystywane przez coraz większą liczbę użytkowników, a tym samym staną się wkrótce standardem, podobnie jak stało się z danymi i geoportalami miejskimi 2D. Wynika to m.in. z potrzeby integracji modelu 3D z rejestrami i procesami realizowanymi przez wydziały urzędów czy jednostki budżetowe. Dzięki wykorzystaniu standardowych i otwartych interfejsów możliwe jest skomunikowanie modelu miejskiego 3D z innymi systemami w ramach idei Smart City. Z każdym rokiem zwiększa się liczba możliwych zastosowań, jak i innowacyjnego wykorzystania miejskich modeli 3D.

Modele budynków 3D służą nie tylko atrakcyjnym wizualizacjom infrastruktury miasta czy wirtualnym spacerom. Mogą na przykład znacznie poprawić jakość sporządzanych map akustycznych poprzez wykorzystanie niezwykle dokładnych modeli budynków oraz NMT i NMPT w aproksymowaniu rozchodzenia się fali dźwiękowej, czy np. sygnału sieci komórkowej. Modele budynków 3D można również wykorzystać dla potrzeb obliczania opłaty za wodę deszczową odprowadzaną do kanalizacji miejskiej czy tworzenia katastru solarnego.

Technologia lotniczego skaningu laserowego LiDAR ma niezwykle szerokie zastosowanie, pozwalające na wykorzystanie jej w różnych wydziałach magistratu miejskiego, począwszy od jednostek zajmujących się środowiskiem, poprzez wydziały ds. planowania przestrzennego, a skończywszy na biurach promocji miasta. W urzędach, w których dotychczas korzystano z opracowań fotogrametrycznych, można stosować i stosuje się komplementarnie dane pochodzące z lotniczego skanowania laserowego.

Dane LiDAR zawierają informacje o położeniu pojedynczych punktów oraz informację spektralną. Klasyfikując zbiory chmur punktów łatwiej jest wyodrębnić z nich i wykryć elementy takie jak: drzewa, reklamy, słupy, maszty, linie energetyczne oraz inne obiekty inżynieryjne. Skaning laserowy doskonale uzupełnia inne, tradycyjne metody pozyskiwania danych.

Dowiedz się więcej!

Obszary    Technologie    Partnerzy    Sprawdź nas!

Sprawdź nas!

    ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, otrzymywanie informacji handlowych oraz telefonicznych połączeń przychodzących - działań inicjowanych przez SHH sp. z o.o. (administrator danych osobowych) w celach komunikacyjnych. Więcej informacji w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie shh.pl