18
sie

smart3Dcity z prezentacją danych czujników IoT

Platforma smart3Dcity została wzbogacona o funkcjonalność wyświetlania danych IoT. Stworzony plugin odczytuje dynamicznie wskazania z czujników SYNGEOS dotyczące m.in. jakości powietrza . Duża elastyczność narzędzia pozwala na definicję dowolnych źródeł danych IoT, które we wrześniu zaczną się pojawiać w ogólnodostępnym portalu Poznań 3D

Funkcjonalność interfejsu polega na pobraniu danych z czujników smogowych i udostępnienie ich aplikacji plugina. Dane są transformowane tak, aby układ współrzędnych był zgodny z układem używanym w portalu 3D. Część webowa plugina jest  konfigurowalna za pomocą zdefiniowanego modelu konfiguracji, a część odpowiedzialna za pobieranie danych jest oparta na procedurach FME zaimplementowanych na serwer.

Dane z czujników są przetwarzane dla zakresu granic miasta. Dla każdego typu pomiaru plugin tworzy warstwę widoczną w menu warstw aplikacji modelu 3D. Po włączeniu warstwy plugin odczytuje aktualne dane pomiarowe i wyświetla je w portalu. Rozwiązanie posiada funkcję interwałowego odświeżania danych – pobiera wartość długości interwału z pliku konfiguracyjnego i zgodnie z nim odświeża dane. rezultaty są wyświetlane w zależności od ilości parametrów i charakterystyki danych źródłowych.

Na potrzeby testowania rozwiązań serwerowych i możliwości budowy miejskiej otwartej platformy zarządzania danymi IoT możliwe jest uruchomienie dalszych prac nad konfiguracją serwera realizującego standardy OGC udostępnienia danych sensorycznych w modelu 3D.

Wkrótce dane IoT zostaną opublikowane w modelu 3D miasta Poznania.

Więcej o modelu 3D miasta Poznania

Sprawdź nas!

    ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, otrzymywanie informacji handlowych oraz telefonicznych połączeń przychodzących - działań inicjowanych przez SHH sp. z o.o. w restrukturyzacji (administrator danych osobowych) w celach komunikacyjnych. Więcej informacji w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie shh.pl