2
marzec

Technologie i projekty z zakresu SDI 3D – wywiad

Infrastruktura przestrzenna 3D – czym różni się od tej stosowanej dla danych 2D?

Nie ma dużych różnic między infrastrukturą danych przestrzennych 2D i 3D. Różnice jednak uwidaczniają się, gdy zaczniemy dyskutować o szczegółach. Architekturę trójwymiarową łatwo zintegrować z istniejącą w wielu miejscach dla danych dwuwymiarowych. Podstawą dla obu ujęć jest centralna baza danych przechowująca dane przestrzenne (2D lub 3D). W oparciu o tę bazę dostępne są serwisy do odpytywania i pobierania danych (Web Feature Service WFS – serwis pobierania danych), jak i serwisy prezentacji danych online. Podobnie jak w dwuwymiarowym GIS istnieje potrzeba szybkiego manipulowania i wyświetlania danych, która w przestrzeni 3D jest jeszcze ważniejsza i musi zapewniać płynność nawigacji i pracy z danymi.

Znaczącą różnicą jest na pewno fakt, że większość wdrażanych systemów GIS nie zapewnia wsparcia dla protokołu WFS 3D lub tworzenia kafelków 3D (3D Tiles) do prezentacji danych online. Dlatego też virtualcitySYSTEMS stworzyła własną infrastrukturę do prezentacji i pracy z danymi 3D poprzez portale webowe. Narzędzia są rozwijane w oparciu o silnik Cesium.JS i specyfikację kafelków 3D zgodną ze standardami Open Geopatial Consortium (OGC).

Poziom standaryzacji w projektach 3Dcity

Budując nowoczesną infrastrukturę danych przestrzennych (SDI) trzeba wziąć pod uwagę i uwzględnić standaryzację, aby osiągnąć interoperacyjność samych danych, jak i systemu GIS 3D w szczególności. To częsta praktyka we wdrożeniach GIS 2D i powinna zostać zastosowana także we wdrożeniach trójwymiarowej infrastruktury danych przestrzennych. Niezbędne komponenty są dostępne – CityGML. Standard OGC do przechowywania i wymiany danych 3D oraz przestrzenne bazy danych Oracle Spatial, PostGIS, czy MS SQL spatial.
Przy wdrożeniach zastosowane  są narzędzia Open Source‎ wraz z dodanymi do nich własnymi funkcjonalnościami zarządzania całym modelem oraz transakcyjnym serwisem WFS 2.0 pracującym z przestrzenną bazą danych. To pozwala na łatwe zadawanie pytań do bazy danych poprzez standardowe interfejsy OGC. Co więcej – rozwijana stale jest webowa warstwa prezentacyjna oparta o specyfikację kafelków 3D zgodną także ze standardami OGC. Wspierana jest standaryzacja oparta o protokoły OGC, z jednej strony rozwijając sam standard cityGML oraz z drugiej pracując nad specyfikacją kafelków 3D.

Unikalność rozwiązań

W zagadnieniach budowania infrastruktury przestrzennej 3D spotkać można nieliczne rozwiązania zapewniające wszystkie niezbędne komponenty dla miast. Możliwe jest budowanie miejskich modeli 3D w różnych rozwiązaniach GIS. Istnieją także inne systemy dostarczające serwer WFS w oparciu o standard i dane cityGML, ale zgodnie z naszą wiedzą brakuje im m.in. warstwy prezentacyjnej, interfejsów WFS kompatybilnych z cityGML lub przechowywania danych w standardzie cityGML. To jest właśnie miejsce, gdzie firma virtualcitySYSTEMS znalazła swoją niszę.Rozwiązanie virtualcitySUITE zapewnia wszystkie niezbędne komponenty do tworzenia w pełni funkcjonalnej infrastruktury danych przestrzennych 3D (3D Spatial Data Infrastructure) dla miast.

Potencjał tematyki miejskiego GIS 3D w przyszłości

Wielu ekspertów twierdzi, że czas superaplikacji pokazującej siłę danych i przestrzeni 3D jeszcze nie nadszedł. Infrastruktura danych 3D niesie sama w sobie wartość dodaną. Możliwość oglądania i analizowania modelu miasta 3D ma szerokie zastosowanie m.in. w planowaniu urbanistycznym, architekturze, zarządzaniu przestrzenią miejską, procesie inwestycyjnym czy zarządzaniu kryzysowym.
Dlatego też czas na 3D właśnie nadszedł, gdyż jest możliwe uzyskanie w łatwy sposób pełnej architektury danych przestrzennych 3D oraz aktualizacji jej modeli. Dzięki wykorzystaniu standardowych i otwartych interfejsów możliwe stało się skomunikowanie modelu miejskiego 3D z innymi systemami działającymi w ekoprzestrzeni inteligentnych miast (idea Smart City). Daje to możliwość wykorzystania takiego modelu przez coraz większą liczbę użytkowników, powiększając tym samym liczbę  możliwych zastosowań, jak i innowacyjne pomysły wykorzystania siły 3D.

Zainteresowanie miejskimi systemami GIS 3D wiąże się z rosnącą liczbą wdrożeń, a co za tym idzie coraz większego zwrotu informacyjnego od klientów co do potrzeb integracji takiego modelu z procesami realizowanymi przez wydziały miejskie i jednostki budżetowe. Rozmowy wdrożeniowe dotyczą m.in. tematów wzbogacania modeli 3D o dodatkowe informacje lub wykorzystania ich do specjalistycznych numerycznych symulacji, takich jak:  symulacja zachowania wiatru, symulacja powodzi, rozchodzenie się sygnału sieci komórkowych, symulacje scenariuszy działań w sytuacjach kryzysowych czy nawet kreacja wirtualnej rzeczywistości pod modele do gier i symulatorów. Jakby na to nie patrzeć wymienione obszary to na dzisiaj jedynie czubek góry lodowej, a miejskie modele 3D staną się wkrótce standardem, tak jak stało się to z danymi miejskimi 2D.

Zainteresowanie polskim rynkiem

W ostatnich latach zanotowaliśmy rosnące zainteresowanie standardem CityGML ze strony polskiej geodezji, na poziomie krajowym, jak i niektórych miast. Szukaliśmy lokalnego partnera o wysokich kompetencjach. Na rynkach lokalnych zawsze działamy z lokalnymi ekspertami, którzy znają specyfikę, normy i standardy obowiązujące w danym kraju. Kontakt z wrocławską firmą SHH, partnerem Oracle, posiadającym duże doświadczenie w implementacji infrastruktury danych przestrzennych, okazał się katalizatorem dalszych działań, współpracy i podpisania umowy partnerskiej na rynek polski.

Wywiadu udzielił dr Lutz Ross, CEO w firmie virtualcitySYSTEMS

 

Dowiedz się więcej!

Obszary    Technologie    Partnerzy    Sprawdź nas!

Sprawdź nas!

    ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, otrzymywanie informacji handlowych oraz telefonicznych połączeń przychodzących - działań inicjowanych przez SHH sp. z o.o. (administrator danych osobowych) w celach komunikacyjnych. Więcej informacji w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie shh.pl