Standardy OGC

Budując infrastrukturę danych przestrzennych 3D wykorzystujemy standardy OGC-WMS, WFS-T, CityGML.

Baza danych

Stosujemy bazę danych Oracle lub Postgres/PostGIS z zastosowaniem standardu 3D City DB.

Technologie webowe

Wykorzystujemy silnik Cesium, aplikacje budowane w oparciu o webGL oraz standard 3D Tiles.

Modele

Obsługujemy duże zbiory danych (np. skanowanie mobilne, czy LiDAR dla całego miasta), udostępniamy dane w modelu openDATA. Budujemy w pełni obiektowy model semantyczny obiektów miejskich.

Struktura semantyczna

Zastosowany obiektowy model danych 3D zawiera zestawy atrybutów opisowych przewidzianych dla obiektów CityGML oraz dodatkowych opisów.

Formaty danych

Obsługujemy: chmury punktów, zobrazowania rastrowe, serwisy WMS/WFS, DTM, obiekty wektorowe 3D (CityGML, DAO, SKP), obiekty animowane, siatki 3D.

 

 

Sprawdź nas!

    ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, otrzymywanie informacji handlowych oraz telefonicznych połączeń przychodzących - działań inicjowanych przez SHH sp. z o.o. (administrator danych osobowych) w celach komunikacyjnych. Więcej informacji w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie shh.pl