22
Paź

Zarządzanie przestrzenią podziemną w Smart City – panel ekspercki | 25.10.2018

Piotr Janas, prezes zarządu SHH sp. z o.o., był jednym z panelistów w dyskusji “Geologia dla miast. Zarządzanie przestrzenią podziemną w smart city”.

Obszar 66 największych polskich miast to zaledwie 2,4% powierzchni kraju, ale liczba osób zamieszkująca te miasta to aż 33% całej ludności w Polsce. Szybki rozwój powoduje, że miasta dynamicznie zagospodarowują przestrzeń podziemną. Co jest zgodne z ideą Smart City, wprowadzaniem technologii BIM oraz inteligentnym zarządzaniem informacją związaną z przestrzenią miejską CIM (City Information Modelling).
Wolnych miejsc do inwestowania, zwłaszcza atrakcyjnych, jest coraz mniej, a potrzeby rosną. Chcemy by miasta były smart. Ale czy, stając się smart, w sposób zrównoważony korzystają z zasobów geologicznych i zapobiegają skutkomingerencji w środowisko geologiczne?
Aby optymalnie zarządzać częścią podziemną miast, mądrze korzystać z jej zasobów (ograniczając smog, zapewniając dostawy wody pitnej) i bezpieczne realizować inwestycje, musimy wiedzieć jak najwięcej o geologii.
Gdzie znaleźć takie dane? W czym mogą one pomóc władzom miast i inwestorom? Jak geologia może wesprzeć tworzenie inteligentnych miast w praktyce? Na te i inne pytania odpowiedzą zaproszeni goście, samorządowcy, inwestorzy, prawnicy i geolodzy.

 

Więcej na smartcityblog.pl

Sprawdź nas!

TAK, ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław (administrator danych osobowych), w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nastąpiło poinformowanie mnie o dobrowolności podania danych objętych formularzem i skutkach braku podania tych danych oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) do mnie e-mailowo, na podany w formularzu adres e-mail, o promocjach i ofertach oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) na podany w formularzu numer telefonu w celach handlowych i marketingowych oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl